شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
توزیع برق خوزستان
سال 1402 مهار تورم، رشد تولید
دسته بندی مطالب
دسترسی سریع
گزارش قرارداد های 1401
 
 

ردیف

نام طرف قرارداد

عنوان وضعيت طرف قرارداد

موضوع قرارداد

تاريخ شروع قرارداد

تاريخ پايان قرارداد

 

مبلغ کل

واحد متقاضی

شماره قرارداد

کد رهگیری در سامانه قراردادها

1

شركت دنا نيرو زاگرس

پيمانکار

پروژه اصلاح و بهينه سازي شبکه برق روستا طرح تملک دارائي

1401/02/07

1401/04/06

1,539,749,483

بهره برداری

400910260

023RD5B06A00224 

2

جهاددانشگاهي علم و صنعت

فروشنده

خريد يک دستگاه پرتابل عايقي

1401/02/19

1401/04/28

1,465,000,000

مالی پشتیبانی

400910263

 

3

پلمپين صنعت

فروشنده

خريد انواع پلمپ کنتور جهت معاونت مشترکين

1401/05/30

1401/07/29

5,816,750,000

مالی پشتیبانی

401910021

 

4

آفاق برج آراد

پيمانکار

پروژه بازسازي شبکه برق روستايي (تملک دارايي، نقد و اسناد خزانه)

1401/04/01

1401/05/15

1,729,268,405

بهره برداری

401910008

 023RD5B06A0009C

5

زرین سامانه شرق

پيمانکار

پروژه اجرا پشتيباني بازديد و تعميرات تابلوهاي rtu

1401/12/07

1402/12/06

9,799,900,000

بهره برداری

401910110

 

6

مهر و پلاک سازي خزاعلي

فروشنده

خريد 43000 عدد پلاک اشتراک مشترکين

1401/10/26

1401/12/25

2,445,840,000

مالی پشتیبانی

401910069

 

7

چنارقباد اهواز

پيمانکار

پروژه ديوارکشي

1401/12/24

1402/04/24

6,550,565,000

مهندسی

401910120

 

8

نورپردازان مظفري

فروشنده

خريد 3 دستگاه برج نوري سيار

1401/07/20

1401/11/19

6,085,000,000

مالی پشتیبانی

401910095

 

9

آنام پرنيان ماندگار

فروشنده

خريد لباس ايمني

1401/08/14

1401/10/13

6,722,000,000

مالی پشتیبانی

401910063

 

10

آنام پرنيان ماندگار

فروشنده

خريد لباس ايمني (کاپشن جين سيمباني )

1401/09/26

1401/11/25

5,805,000,000

مالی پشتیبانی

401910077

 

11

آنام پرنيان ماندگار

فروشنده

خريد لباس ايمني (پيراهن و شلوار زمستانه سيمبانان و نظافتکاران )

1401/09/26

1401/11/25

8,158,500,000

مالی پشتیبانی

401910078

 

12

شرکت سرو نيرو توس

فروشنده

خريد 6دستگاه لود بوستر

1401/07/16

1401/12/15

41,655,000,000

مالی پشتیبانی

401910054

 

13

فروشگاه پارس ديتا

فروشنده

خريد لوازم سخت افزار رايانه،

1401/10/26

1401/11/25

4,750,000,000

مالی پشتیبانی

401910089

 

14

سامان نيرو سپاهان

فروشنده

خريد دسته چکش فيوز 100 و 200 آمپر 33 کيلوولت

1401/12/01

1402/02/01

8,455,500,000

مالی پشتیبانی

401910109

 

15

آنام پرنيان ماندگار

فروشنده

خريد پيراهن و شلوار کار تابستانه سيمبان و پرسنل عملياتي امور ايمني

1401/07/12

1401/09/23

8,723,000,000

مالی پشتیبانی

401910051

 

16

توان ره صنعت

پیمانکار

بازسازي کليد هاي گازي

1401/09/13

1401/11/12

7,533,000,000

مالی پشتیبانی

401910076

 

17

سنجش افزار آسيا

فروشنده

خريد 50 دستگاه پروپ بلوتوثي

1401/09/27

1401/12/26

1,300,000,000

مالی پشتیبانی

401910079

 

18

آنام پرنيان ماندگار

فروشنده

خريد لباس ايمني

1401/10/12

1401/12/11

7,458,500,000

مالی پشتیبانی

401910082

 

19

شركت ارجان ساخت ويسي

پيمانکار

پروژه کاهش تلفات

1401/10/25

1402/04/26

56,619,174,432

مهندسی

401910090

 

20

شركت توان نيرو اصفهان فشار قوي

فروشنده

خريد انواع لينک فيوز 33 کيلو ولت نوع k جهت بهره برداري

1401/10/28

1401/12/27

8,998,260,000

معاونت مالی

401910094

 

21

پايا انرژي سديد

پيمانکار

نگهداري نرم افزار مديريت داده کنتورهاي هوشمند طرح فهام مستقر در مرکز داده ششم