تعویض کنتور

 
 

 

  هر مشترک مي تواند ضمن همراه داشتن آخرين صورتحساب برق مصرفي که تسويه حساب نموده است و در صورت خرابي کنتور در خواست تعويض کنتور را به واحد خدمات مشترکين ارائه نمايد

 

چنانچه مشترک در خرابي کنتور دخالت داشته باشد هزينه تعويض از وي در يافت خواهد شد و چنانچه خرابي به دليل مرور زمان و حوادث غير مترفبه باشد هزينه آن بر عهده شرکت توزيع مي باشد . تشخيص موارد فوق بر عهده کارشناسان شرکت خواهد بود

     

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد