آزمایش کنتور

 
 

 چنانچه مشترک به صحت کارکرد لوازم اندازه گيري اعتراض داشته باشد مي تواند ضمن همراه داشتن آخرين صورتحساب برق مصرفي که تسويه حساب نموده است در خواست آزمايش کنتور را به واحد خدمات مشترکين ارائه نمايد

  در صورتي که ادعاي مشترک مبني بر نقص فني در وسايل اندازه گيري در آزمايشي که توسط شرکت انجام مي گيرد مردود شناخته شود هزينه آزمايش لوازم اندازه گيري از مشترک در يافت مي گردد

چنانچه لازم باشد کنتور از محل منصوبه جدا و در آزمايشگاه شرکت آزمايش گرددو پس از آزمايش عدم وجود نقص فني در وسايل تاييد گردد ، مشترک علاوه بر پرداخت هزينه آزمايش ، هزينه نصب مجدد وسايل اندزه گيري را نيز بر اساس برآورد شرکت پرداخت نمايد

 

جنانچه وسايل اندازه گيري داراي نقص فني باشد هيچگونه هزينه اي از مشترک دريافت نخواهد گرديد و صورتحساب هاي صادره در مدت زمان خرابي کنتور طبق آيين نامه تعديل خواهد شد

     

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد