تغییر نام انشعاب

 
 

 

 مالکين مي توانند با ارائه اسناد رسمي و احکام قانوني و يا اسناد مثبته اي (قولنامه رسمي ، تعهد محضري ، تقاضاي مالک انشعاب ) که مورد تاييد شرکت باشد ، پس از احراز هويت و آخرين صورتحساب برق مصرفي که تسويه حساب نموده تقاضاي تغيير نام مشترک را بنمايد

 

  درهنگام تغيير نام شرکت نسبت به آزمايش و کنترل وسايل اندازه گيري اقدام مي نمايد

 

 

  هزينه تغيير نام بر اساس جدول هزينه هاي خدمات متفرقه اغلام شده در آيين نامه تکميلي تعرفه هاي برق در يافت مي گردد

     

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد