افزایش قدرت انشعاب    
     هر مشترک مي تواد ضمن همراه داشتن کارت شناسايي و آخرين صورتحساب برق مصرفي که نسويه حساب نموده است تقاضاي افزايش قدرت انشعاب برق را به واحد خدمات مشترکين ارائه نمايد
 
 تشخيص آمپراژواگذاري به متقاصيان ضعيف بر عهده شرکت توزيع مي باشد
 انشعابات ديماندي در صورت استفاده از نرخهاي مخفف ( کشاورزي- صنعتي ) لازم است مجوز متناسب با قدرت در خواستي ارائه نمايند
 

         

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد