شرایط واگذاری انشعابشرايط کلي

حداقل90% احداث ساختمان انجام شده باشد.

محل قابل سكونت و يا اماده بهره برداري باشد.

 

محل مناسب در پشت درب ورودي براي نصب كنتور آماده گردد به نحويكه هنگام باز شدن درب محل، تماسي با كنتور ايجاد نشود.

 

ارتفاع محل نصب از كف حدود80/1 تا 2 متر باشد با رعايت فاصله مناسب از كنتورگازحدود5/1 متر

 

محل نصب كنتور در ابعاد45*35 سانتيمتر بصورت مسطح، صاف و تراز باشد.

 

 

  انشعاب خانگي

براي انشعاب خانگي درشهر، بايد حداقل يك اتاق ، آشپزخانه و سرويس و درحدقابل استفاده باشد . در روستا تعريف واحد مسكوني برعهده شركت توزيع برق مي باشد.

 

  انشعاب غير خانگي

ضمن رعايت شرايط كلي ، واگذاري انشعاب به تشخيص شركت امكانپذير و جهت استفاده متقاضي از تعرفه خاص و نرخهاي مخفف ارائه مجوزهاي لازم ضروري مي باشد.

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد