اهواز، امانيه، خيابان شهيد منصفي، شرکت توزيع نيروی برق خوزستان

تلفن روابط عمومي: 33331058-061
مركز تلفن: 33364801,33364802,33364803-061

پست الکترونیکی:  ravabet.kepdc@gmail.com 


   
     
         

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد