پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

 

 

محقق پروژه

موسسه انجام دهنده

عنوان پروژه

ردیف

دکتر عبدالکاظم نیسی

دانشگاه شهید چمران

آسیب شناسی علل حوادث در شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

1

مهندس روزبه بهزادی

پژوهشگاه نیرو

طرح جامع بررسی مشکلات و روش های مقابله با اثرات ریزگردها در محدوده تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

2

مهندس امیر رستمی

شرکت ابتکار تلاش پایدار

امکان سنجی استفاده از انرژی نو در شبکه برق توزیع خوزستان

3

دکتر آرش علوی

-

اثرمنابع پراکنده بر قابلیت اطمینان پربار و کاهش تلفات جهادی شبکه توزیع نیروی برق خوزستان

4

دکتر عبدالکاظم نیسی

دانشگاه شهید چمران

آسیب شناسی علل حوادث در شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

5

 

 

 

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد