مناقصات

عنوان : فروش سیم آلومینیوم کابل خودنگهدار آهن آلات و یراق آلات اسقاط و راکد شبکه برق   نمایش جزئیات
شماره : 97-2  
تاریخ آگهی : 1397/09/17  
مهلت دریافت سند : 1397/09/21  
کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد