مناقصات

عنوان : 98/3فروش سیم های آلومینیوم اسقاطی   نمایش جزئیات
شماره : 98-3  
تاریخ آگهی : 1398/05/13  
مهلت دریافت سند : 1398/05/19  
کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد