جزئیات خبر

آگهی بکارگیری نیروی حجمی شرکت های پیمانکار شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

به اطلاع مي رساند، به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت هاي حقيقت جويان، اهواز ثمين، برجمان ارشيا ، نيکو انديشان و آواي رعد به عنوان شرکت های پیمانکار شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، تعداد 55 نفر از آقايان واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمندي هاي عمومي وتخصصي(كتبي)، آزمون دانش مهارتي (مصاحبه) و طي فرآيند گزينش به صورت نيروي حجمي و با شرايط مندرج در وب سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان بکارگيري مي نمايد.

http://www.kwphc.ir/News.aspx?Code=18092


تاریخ ثبت 1397/11/06
ساعت ثبت 08:21
تعداد بازدید 320
کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد