جزئیات خبر

گزارش تصویری از برگزاری دو همایش مدیریت مصرف برق ویژه بانوان شاغل در ادارات شهرستان های آبادان و خرمشهر توسط مدیریت توزیع برق ناحیه جنوب

گزارش تصویری از برگزاری دو همایش مدیریت مصرف برق ویژه بانوان شاغل در ادارات شهرستان های آبادان و خرمشهر توسط مدیریت توزیع برق ناحیه جنوب

تاریخ ثبت 1397/09/03
ساعت ثبت 01:30
تعداد بازدید 286
کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد