جزئیات خبر

آزمون استخدامی سال 97 شرکت های توزیع نیروی برق

احتراماً در راستای جذب منابع انسانی شایسته و رعایت عدالت استخدامی و ایجاد فرصت استخدامی برابر و براساس نیازسنجی و بررسی تراز نیروی انسانی، وزارت نیرو درسال جاری جهت شرکتهای وابسته (غیردولتی)در نظر دارد با برگزاری آزمون استخدامی متمرکز در روز پنج شنبه مورخ 26/7/97 نسبت به استخدام نیرو در شرکت های توزیع نیروی برق و دیگر شرکت های وابسته در سطح کشور و همچنین استان خوزستان اقدام نمايد.

داوطلبان می توانند از تاریخ 21/5/97 لغایت 27/5/97 به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org مراجعه نموده و ثبت نام نمایند.

آدرس الکترونیکی دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون

http://92.242.195.142/NOETDownload/DownloadHandler.ashx?id=1009

آدرس الکترونیکی ثبت نام آزمون

http://register2.sanjesh.org/rgempvn97

تاریخ ثبت 1397/05/23
ساعت ثبت 14:55
تعداد بازدید 466
کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد